Dr. Diego Pires Ferraz Trindade

Makroökoloogia teadur

Oma uurimistöös ühendan tunnuste ökoloogia ja liigifondi teooria (vaadeldav ja tume liigirikkus), et uurida, kuidas globaalmuutused mõjutavad ökoloogilisi kooslusi eri ruumi- ja ajaskaaladel. Hetkel uurin, kas tume elurikkus ja funktsionaalsed tunnused võivad tagada ökosüsteemide säilenõtkust ja stabiilsust, tagades nii ka lokaalsete koosluste püsimise ajas. Ma kasutan vaatlusandmeid ja mudeldamist, et laiendada meie arusaamist sellest, kuidas tunnuste mitmekesisus ja liigifondid on seotud ökosüsteemide funktsioneerimise ja teenustega, ning edendada elurikkuse ja ökosüsteemide kaitset.