Dr. Diego Pires Ferraz Trindade

Makroökoloogia spetsialist

Oma doktoritöös uurisin, kuidas mõjutavad globaalsed muutused nende liikide taksonoomilist ja funktsionaalset mitmekesisust, mis kooslusest puuduvad (tume elurikkus). Mu eesmärgiks oli: 1) selgitada välja kliima ja maakasutuse muutuste mõju osatähtsus tumedale elurikkusele, 2) uurida, millised liigid on globaalsete muutuste poolt eriti haavatavad ja seetõttu tumeda elurikkuse hulgas, 3) töötada välja meetod, mille abil saab ennustada inimtekkelise globaalse muutuse mõju eri ökosüsteemidele kasutades liigifondi ja taimetunnuseid. Minu doktoritöö juhendaja oli Meelis Pärtel.