Dr. Carlos Pérez Carmona

Makroökoloogia kaasprofessor

Olen pärit Hispaaniast, oma doktoritöö kaitsesin Madridi Autonoomses Ülikoolis, uurides karjatamise ja ajalis-ruumisliste ressursside kättesaadavuse mõju rohumaade liigilisele koosseisule ja funktsionaalsele struktuurile. Makroökoloogia töörühmas keskendun oma teadustöös liikide tunnuste tumedale mitmekesisusele. Lisaks olen huvitatud liigisisese tunnuste varieeruvuse uurimisest, kombineerides analüütilisi vahendeid eksperimentaalsete lähenemistega.