Bruno Paganeli

Doktorant

Oma doktoritöös uurin, kuidas võõrliigid ilmuvad looduslikesse ja inimese poolt häiritud ökosüsteemidesse. Selleks kasutan tumeda elurikkuse kontseptsiooni, et uurida küll nähtamatut, aga sellegipoolest olulist elurikkuse osa ning paremini kirjeldada ja ennustada võõrliikide edu uutes ökosüsteemides. Uurimustöös kasutan andmeid globaalsest DarkDivNet võrgustikust. Mu juhendaja on Prof. Meelis Pärtel.