Nägemiseni, Robert

31.07.2019

Ütlesime hüvasti Robert Szava-Kovatsile, kes asub septembris tööle Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituuti. Robert oli meie töörühma liige selle algusaastatest peale ning töötas selle aja jooksul mitmete uurimisküsimuste kallal (nt. tume elurikkus, liigirikkuse mustrid, ruumiline skaala). Samuti kasutas ta oma statistika-alaseid teadmiseid ja abistas lahkelt kõiki, kes oma analüüsidega hätta jäid. Robert toimetas alati ka meie ingliskeelseid tekste. Kõik doktorandid jäävad kindlasti mäletama Roberti suurepäraseid loenguid avalikust esinemisest ja teaduslikust kirjutamisest. Palju edu edaspidiseks, Robert! Loodame sind varsti uuesti näha.