Makroökoloogia töörühma kevadseminar

06.05.2019

Meie kevadseminar toimus 2.-3. mai Laelatu uurimisjaamas koos Maastike elurikkuse töörühmaga. Seekord oli seminari teemaks meetodid ökoloogias ja kuulasime huvitavaid ettekandeid nii mudelitest, genoomikast kui ka ökosüsteemiteenuste hindamisest. Meil oli hea meel kuulata külalisesinejat Raul Vicente Zafra't, kes on Tartu ülikooli andmeteaduse proffessor. Ta tutvustas masinõppe ja süvaõppe meetodeid ning nende rakendusvõimalusi ökoloogias. Seminari lõpus oli meil aega väikeseks jalutuskäiguks liigirikkal Laelatu puisniidul ning uurisime niidul nurmenukke harrastusteaduse projekti "Eesti otsib nurmenukke" tarbeks.