Looduskaitsebioloogia kongress Jyväskyläs, Soomes

18.06.2018

12.-15. juunil toimus 5. Euroopa Looduskaitsebioloogia kongress. Selleaastase kongressi teemaks oli 'Maa ökosüsteemide jätkusuutlikus ja inimkonna heaolu'. Meie töörühmast pidas Aveliina ettekande oma tööst IPBES-s. Liis tutvustas loopealsete taastamisprojekti ‘Elu alvaritele’. Carlos oli kutsutud läbi viima töötuba, mille teemaks oli ‘From fungi to flies: broadening the use of functional traits in conservation’. Ignaciol ja Elisabethil olid posterettekanded pool-looduslike koosluste ökosüsteemiteenustest. Üldiselt oli kongress hästi korraldatud ja käsitletud teemad aktuaalsed ning kiiret lahendamist vajavad.