Külaline Helsingi Ülikoolist

19.01.2018

18. jaanuaril külastas meie töörühma Etsuko Nonaka, et arutada võimalikke maastikugeneetika alaseid koostöövõimalusi Tsipega. Etsuko on hetkel järeldoktorantuuris Helsingi Ülikoolis, metapopulatsiooni uurimiskeskuses. Ta on laiahaardeline teadlane, kes huvitub nii populatsiooni-, koosluse- ja evolutsiooniökoloogiast kui ka maastiku tasemel toimuvatest protsessidest ning kasutab uurimusküsimuste lahendamiseks erinevaid matemaatilisi ja arvutuslikke meetodeid.