Kohtumine looduskaitsepraktikutega

26.01.2018

23. jaanuaril toimusid Tallinnas mõttetalgud, et kaardistada looduskaitses vajalikud uuringud. Kokku said keskkonnaministeeriumi, keskkonnameti ja riikliku metsamajanduse keskuse looduskaitse osakondade töötajad ning Tartu ülikooli teadlased. Meie töörühmast olid oma teadmistega abiks Tsipe ja Aveliina. Selgusid mitmed pakilised küsimused, mida tuleks teaduslikele uuringutele tuginedes lahendama asuda. Ürituse eestvedajaks oli Tartu ülikooli juhtivteadur Asko Lõhmus, kelle peamiseks tegevuseks on juba aastaid looduse ökoloogilise terviku kaitsmine ning teaduspõhise looduskaitse arendamine.