Kohtumine evolutsioonilise ökofüsioloogia töörühmaga

29.03.2022

Nüüd, kui kõik Tartu ülikooli taime- ja loomauurijad töötavad samas majas, saame hõlpsasti erinevate töörühmadega kohtuda. Seekord sai meie töörühm kokku evolutsioonilise ökofüsioloogia töörühmaga zoologia osakonnast. Mõlema töörühma liikmed tegid ettekandeid, kus nad tutvustasid lühidalt oma peamisi teadussuundi ning seejärel vestlesime tulevikuplaanidest.