IAVS 2019 konverents Bremenis

19.07.2019

Meelis ja Riin esindasid meie töörühma iga-aastasel Rahvusvahelisel Taimkatteteaduse Assotsiatsiooni (International Association for Vegetation Science, IAVS) konverentsil. Seekord toimus konverents 14-18. juuli Saksamaal, Bremenis. Terve nädal oli täidetud huvitavate suuliste- ja posterettekannetega ning ka ühe ekskursiooniga Bremeni lähistel. Meelis organiseeris konverentsil erisessiooni suureskaalalise liigirikkuse uurimisest ning Riin esitas uusi tulemusi lämmastikku fikseerivate taimede makroökoloogiast.