Doktorikooli kursus Tenerifel

19.04.2019

10. – 17.04 toimus Tenerife saarel Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli kursus "Taimkatte kõrgusvööndilisuse seaduspärad: evolutsioon, ökoloogia ja inimmõju". Kursuse raames tutvusid TÜ teadlased ja doktorandid Tenerife taimkatte kõrgusvööndilise varieeruvuse mustrite ning inimtegevuse mõjudega kohalikule loodusele. Kursuse eesmärgiks oli avardada doktorantide silmaringi ning suurendada teadmisi ning arusaamist taimkatet kujundavatest protsessidest ja taimede kohastumisest erinevate keskkonnatingimustega. Meie töörühmast juhendasid kursust Ülle, Ene ja Aveliina ning osa võtsid doktorandid Iris ja Elisabeth. Tenerife saare loodus on väga varieeruv ning läbides vaid lühikesi vahemaid on võimalik märgata kiiret koosluste ja taimkatte vaheldumist, mistõttu oli just Tenerife ideaalne koht vastava kursuse läbiviimiseks. Lisaks õppetööle viidi läbi ka välitööd DarkDivNet projekti tarvis.

Fotol Guimari vulkaaniline poolkõrb.