Doktorantide välipraktika Tenerife saarel

19.04.2022

Iga paari aasta tagant toimub botaanika osakonnas doktorantidele mõeldud taimegeograafia kursus. Välipraktika tehakse Tenerifel, Kanaari saarestiku suurimal saarel. Seal õpitakse tundma saare ja taimestiku kujunemislugu, taimkattevööndilisust ning välitöö meetodeid. Sel aastal toimus kursus aprilli alguses ning meie töörühmast osalesid Slendy, Bruno ja Oscar koos seitsme doktorandiga teistest töörühmadest. Ene osales kursuse kaasõppejõuna. Tudengid õppisid palju uut Tenerife taimestiku ökoloogiast ja evolutsioonist ning kogusid andmeid ka uue välitöövõrgustiku TraitDivNet jaoks.