DarkDivNet välitööd

24.07.2019

Meie töörühma algatatud globaalse projekti DarkDivNet raames on juba uurituid mitmeid regioone üle maailma. Nüüd lisandus neile ka Lõuna-Eesti piirkond. 25. juuni - 23. juuli mõõtsid Meelis, Carlos, Kersti, Ülle, Ene ja Riin (abiks tulid ka teised töörühma liikmed) taimede liigilist koosseisu ja taimetunnuseid kokku 96 prooviruudul. Nad kogusid ka mullaproove nii DarkDivNet kui ka lisauurimuse SOIL DarkDivNet tarbeks.