DarkDivNet 2022 koosolek

05.10.2022

Meie töörühma poolt algatatud DarkDivNet välitööde võrgustik on käigus olnud juba kolm aastat ning iga aasta oleme korraldanud osalejatele ka ühe konverentsi või töötoa. Sel aastal toimus koosolek 29. september - 2. oktoober hübriidkonverentsi vormis - seega oli võimalik kohtuda Tartus või osaleda veebi teel. Koosolekul tutvustasid Meelis, Carlos ja Riin kõiki DarkDivNeti seniseid tulemusi mitme plaanitava artikli tarvis. Samuti tegid ettekandeid DarkDivNeti lisaprojektide juhid Miriam Munoz-Rojas (Soil-DarkDivNet) ning Kristin Ludewig ja Lotte Korell (Seed-DarkDivNet). Koosolekul osalejaid oli kokku u. 80, kelle seas olid nii DarkDivNeti nõukogu liikmed, võrgustikus osalejad kui ka meie töörühma liikmed. Lisaks oli võimalik ettekandeid kuulata ka hiljem salvestuste kaudu. Pärast intensiivset koosoleku päeva toimus ekskursioon Tartust Laelatule, kus külastati Loodi ürgorgu, Soomaad, LIFE projekti raames taastatud loopealselt ja Laelatu puisniitu.