Makroökoloogia töörühm proovib regulaarselt kohtuda erinevate Tartu ülikooli töörühmadega, kellega koostöömõtteid arutada. Sel nädalal kutsusime kohtumisele zooloogia osakonna entomoloogia õppetooli liikmed. Mõlema töörühma liikmed tutvustasid ennast ja oma tegemisi ning arutlesime pikemalt ka töörühmade peamiste uurimissuundade teemadel.

Vabariigi aastapäeva eel tunnustas Eesti Vabariigi president Alar Karis teenetemärgiga mitmeid Eesti teadlasi. Meil on väga hea meel, et nende seas sai Valgetähe IV klassi teenetemärgi ka Meelis Pärtel! Valgetähe teenetemärk antakse riigiteenistuses või kohaliku omavalitsuse teenistuses olevatele isikutele, samuti majanduse, hariduse, teaduse, kultuuri või spordi alal osutatud või muude üldkasulike teenete ning saavutuste tunnustamiseks. Meelis märgiti ära kui pikaaegne bioloogilise mitmekesisuse eestkõneleja. Palju õnne, Meelis!

Enrico külastas 8.-13. veebruaril Petr Keili juhitud elurikkuse mudelleerimise töörühma (MOBI, Modelling of Biodiviersity) Tšehhi pealinnas Prahas. Enrico kutsuti pidama seminari oma uurimistöö tulemustest tetrapoodide elurikkuse kohta. Ta tutvustas uusi tulemusi tetrapoodide liigilisest, fülogeneetilisest ja funktsionaalsest mitmekesisusest ning rääkis, kuidas mudelleerida tetrapoodide elurikkuse kadu globaalmuutuste tõttu.

Meie doktorant Diego avaldas oma doktorantuuri viimase uurimuse ajakirjas Proceedings of the Royal Society B. Selles artiklis kirjutab Diego koos Carlose, Meelise ja Triinuga (maastike elurikkuse töörühmast), et tume elurikkus on hea mõõdik uurimaks elurikkuse muutuseid ajas. Nad kasutasid setete õietolmu andmeid ning leidsid, et kuigi Põhja-Euroopas on elurikkus viimase 14500 aasta jooksul soojeneva kliima ja inimtegevuse mõjul suurenenud, siis tume elurikkus on suurenenud veelgi kiiremini. See tähendab, et nendest liikidest, mis regiooni võiksid levida ja uutele tingimustele sobida, on siiski vaid vähesed aladele püsima jäänud. Seda miks osad liigid taimekooslustest puuduvad saab uurida funktsionaalsete tunnuste abil. Võrreldes vaadeldud ja tumeda elurikkuse tunnuseid selgus, et tumeda elurikkuse liigid on piiratud levimisvõimega ja taluvad vähem stressitingimusi ning nende potentsiaalsed nišid kooslustes on juba täidetud. Need tulemused näitasid, et tumeda elurikkuse abil on võimalik paleoökoloogias ja Antropotseeni ökoloogia uurimisel paremini hinnata, kui palju, kiiresti ja mis suunas elurikkuse muutused toimuvad.

Trindade, D.P.F.Carmona, C.P., Reitalu, T., & Pärtel. M. 2023. Observed and dark diversity dynamics over millennial time scales: fast life-history traits linked to expansion lags of plants in northern Europe. Proceedings of the Royal Society B doi: 10.1098/rspb.2022.1904.

Meie doktorant Oscar osales 11.-16. detsembril funktsionaalsete tunnuste kursusel Valencia lähistel, Hispaanias. Kursus oli organiseeritud Hispaania ja Kanada teadlaste koostöös ning seal osales doktorante üle kogu maailma. Oscar õppis kursusel funktsionaalsete tunnuste teooriat, proovis kätt taimetunnuste mõõtmisel, katsetas tunnustel põhinevaid meetodeid uurimaks keskonna mõju organismidele ning sai teada, et traditsiooniline paella ei sisalda mereande 🙂

Meie töörühmas oma bakalaureusetööd kaitsnud Karl Hendrik Tamkivi sai 2022. aasta üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil I preemia loodusteaduste valdkonnas! Karl Hendrik uuris oma lõputöös käsitiivaliste funktsionaalset tunnusruumi globaalsel skaalal. Tema juhendajad olid Meelis, Carlos ja Aurèle, kes said ka tänukirjad juhendamise eest. Palju õnne, Karl Hendrik!

Foto autor: Henri-Kristian Kirsip

Meie iga-aastane sügisseminar toimus seekord 6.-7. detsembril Kadrina mõisas Tartumaal. Seekord oli seminari teemaks "Maa-aluse elurikkuse makroökoloogia". Meie töörühmast pidasid ettekande Meelis, Oscar, Bruno, Carlos ja Enrico ning külalisettekanded tegid Triin Reitalu maastike elurikkuse töörühmast ja Tanel Vahter taimeökoloogia töögrupist. Põnevates ettekannetes tuli juttu nii seente, bakterite, kui ka taimede maa-alusest elurikkusest.

Meie töörühma doktorandid Slendy, Oscar ja Bruno osalesid 7.-24. novembril toimunud Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli teadusekspeditsioonil Réunioni saarel. Aurèle ja Meelis osalesid ekspeditsioonil korraldajate ja juhendajatena. Ekspeditsiooni eesmärgiks oli anda doktorantidele väärtuslikke kogemusi välitööde planeerimisel ja läbiviimisel troopilises regioonis, saada kasulikke kontakte kohalike teadlastega ja suurendada doktorantide omavahelisi sidemeid. Lisaks ekskursioonidele, mille käigus tutvuti põhjalikult saarega, tegid doktorandid ka oma eelnevalt planeeritud projektide raames välitöid.

Botaanika osakonna traditsiooniline sügiskonverents toimus 20. oktoobril Jõgevamaal. Konverentsil tegid ettekandeid kõik osakonna 2. ja 3. aasta doktorandid ning auhinnati ka parimaid esinejaid. Meie osakonna doktorantidest tutvustasid oma doktoritöö tulemusi Eleonora, Bruno ja Oscar, kusjuures Eleonora ettekanne imetajate elukäigutunnustest sai premeeritud esimese kohaga. Palju õnne, Eleonora!

Fotol on lisaks Eleonorale (keskel) ka teised auhinnasaajad - Marianne Kaldra (vasakul, kolmas koht) ning Ovidiu Copet (paremal, teine koht).

15.-16. oktoobril toimus sügisene Laelatu Akadeemia. See on kaks korda aastas toimuv ning noortele mõeldud seminar ja mõttekoda, kus arutletakse loodusteaduste, keskkonnakaitse ja ühiskonna teemadel. Seekord esinesid Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran, Riigikohtu nõunik Pihel Kuusk ning kliimaaktivist ja Tartu ülikooli õigusteaduskonna tudeng Kertu Birgit Anton. Meie töörühmast käisid kaasa mõtlemas Meelis ja Ene.