Uudised 2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detsember 2011 Ilmus artikkel taimede "põrandaalusest" elust!

[img_assist|nid=160|title=Inga Hiiesalu proove võtmas|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]Inga ja Meelis avaldasid mainekas ajakirjas Molecular Ecology olulise ja loodetavasti teedrajava artikli taimede maa-alusest mitmekesisusest. Leiti, et väikeses ruumiskaalas võib maa all leiduda kuni kaks korda rohkem taimeliike kui sama suurel maapealsel alal. Samuti järgisid liigirikkuse mustrid eri skaalades ja erineva mulla toitainesisalduse tingimustes maa all hoopis teistsuguseid ökoloogilisi seaduspärasusi kui maa peal. Nimelt on üldteada, et taimede maapealne mitmekesisus mullaviljakuse suurenedes kahaneb. Nii käitus maapealne mitmekesisus ka Inga töös, kuid üllatuslikult tuvastati, et maa-alune mitmekesisus mullaviljakuse suurenedes hoopis kasvab. Juurte liigilise koosseisu määramisel kasutati esmakordselt järgmise põlvkonna molekulaarseid meetodeid, mida senini on kasutatud põhiliselt mikroobikoosluste kirjeldamisel. Artikkel valmis koostöös prof. Martin Zobeli taimeökoloogia töörühmaga, Madis Metsisega Tallinna Tehnikaülikoolist ning prof. Scott D. Wilsoniga Kanada Regina Ülikoolist. Artikkel on kättesaadav ajakirjast Molecular Ecology. Loe uudist ka teadusportaalist Novaator .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detsember 2011 Ülevaade invasioonibioloogiast Journal of Ecology juubeliväljaandes

Aveliina kaasautorlusel ilmus ajakirja Journal of Ecology 100. juubeli tähistamise eriväljaandes ülevaateartikkel invasiooniökoloogia minevikust, olevikust ja võimalikest tulevikusuundadest. Artikli juhtiv autor on Prof. Angela Moles New-South Walesi ülikoolist (Austraalia), kes on tuntud oma globaalse lähenemisnurga poolest. Nii on see ka käesolevas artiklis – lisaks ülevaatele testitakse artikli teises osas häiringute ja invasiooni edukuse seost globaalses skaalas. Terve Journal of Ecology juubelinumber on tasuta kättesaadav.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detsember 2011 Tume elurikkus kaamost valgustamas

Detsembri alguses käis Meelis Pärtel tumedast elurikkusest rääkimas Oulu Ülikoolis toimuval Kaamose sümpoosiumil. 'Kaamos' tähendab talvist polaarööd kui päike on peidus horisondi taga ning Oulu ülikooli bioloogiadoktorandid soovivad põneva teaduse abiga seda pimedat aega pisut valgustada. Tänavu juba 15. korda toimuva sümpoosiumi käigus tutvustasid Oulu ülikooli bioloogia osakonna doktorandid oma teadustöid ja kuulasid kutsutud esinejaid.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November-Detsember 2011 Töörühma teadur ja doktorandid Austraalias

Doktorandid Riin Tamme ja Inga Hiiesalu ning teadur Jodi Price veetsid novembris-detsembris kolm nädalat Austraalias, kus tehti nii välitöid kui osaleti konverentsil. Austraalia Ökoloogiaühingu aastakonverentsil Hobartis pidas Riin välkettekande heterogeensuse-mitmekesisuse teemal ning Inga ja Jodi esinesid spetsiaalsel koosluste kokkupaneku reeglitele pühendatud sümpoosiumil, mille korraldajaks oligi Jodi koos oma Austraalia kolleegidega . Inga ja Riin pidasid seminari ka Melbourne’is La Trobe’i Ülikooli Botaanika osakonnas. Välitöödel koguti uusi andmeid Tasmaania liigirikastelt niitudelt. Doktorantide sõitu finantseeris ESF DoRa tegevus 8 ja FIBIR. Vaata ka fotosid meie välitöödest.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2011 Koostöösidemed Radboud Ülikooliga Hollandis

Meelis Pärtel, Pille, Gerhold ja Inga Hiiesalu külastasid Hans de Kroon´i töörühma Radboud Ülikoolis Hollandis (http://www.ru.nl/plantecology/people/group/) eesmärgiga alustada teadusalast koostööd. See töörühm on maailma juhtivamaid laboreid juurte ökoloogia alal ja nad haldavad eksperimentaalset fütotroni (http://www.ru.nl/phytotron/), mis võimaldab taimede maa-aluse käitumise detailset uurimist.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2011 Makroökoloogia töörühma sügisseminar Võrtsjärve ääres

[img_assist|nid=153|title=Makroökoloogia töörühm 2011|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]2.-3. novembril toimus Vehendi motellis (www.vehendi.ee) Võrtsjärve kallastel makroökoloogia töörühma sügisseminar. Arutuse all olid edasised teadusplaanid ja senised saavutused. Kaasasime seminarile ka meie bakatudengid, et nemadki saaksid heita pilgu teadusetegemise sünergistlikule küljele.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober-november 2011 Liina Saar külastab mainekat botaanika töörühma Lõuna-Bohemia ülikoolis

Doktorant Liina Saar veedab paar kuud České Budějovices asuvas Lõuna-Bohemia Ülikoolis, Prof. Jan Lepši poolt juhitava botaanika osakonna (http://botanika.prf.jcu.cz/english/index.php) taimeökoloogia ja niiduliikide funktsionaalsete tunnuste töörühma laboris. Visiidi eesmärgiks on arendada koostööd sealsete teadlastega ning kirjutada koostööartikkel, mis on oluliseks osaks Liina tulevases doktoritöös. Külaskäigu jooksul tutvub Liina teoreetiliselt ja praktiliselt uurimis- ja analüüsimeetoditega, mida sealsed spetsialistid on välja töötanud. Liina visiiti rahastab ESF DoRa programmi tegevus 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2011 Prof. Michael Manthey külaskäik

Saksa-Eesti akadeemilise nädala Academica raames külastas 25.-28. oktoobril TÜ botaanika osakonda ja makroökoloogia töörühma Greifswaldi ülikooli professor Michael Manthey (vt. prof. Manthey kodulehte). Prof. Manthey pidas loengu "Kui lai on ökonišš? Uus meetod taimede realiseerunud niššide leidmiseks liikide koosesinemiste abil" ja arutas töörühma teadlastega edasisi koostöövõimalusi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2011 Prof. Ilkka Hanski külaskäik

Meil on suur rõõm teada anda, et bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse (FIBIR) kutsel käis 13.-15. oktoobril 2011 meie töörühmal ja instituudil külas professor Ilkka Hanski Helsingi Ülikoolist. Professor Hanski on üks silmapaistvamaid teadlasi kogu maailmas. Rohkem kui 200 mõjuka artikli ja mitme raamatuga on tema panus ökoloogia valdkonda olnud kaalukas ja hindamatu. Ilkka on üks metapopulatsioonide teooria rajajaid ja põhilisi arendajaid ja tema teadustöö keskendub fragmenteerunud kooslustes elavate liikide bioloogiale ja ökoloogiale. Ilkka uurimused on aluseks elurikkuse ja maastike kaitse korraldamisele kogu maailmas.
Tartus andis Ilkka kaks seminari, mida on võimalik vaadata Tartu Ülikooli Televisiooni kodulehelt:
13.10.2011 Eco-evolutionary spatial dynamics in the Glanville fritillary butterfly
14.10.2011 Extinction threshold, extinction debt and a perspective on habitat conservation.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Loopealsed Eesti Looduses

[img_assist|nid=140|desc=|link=none|align=right|width=150|height=260]Septembrikuu Eesti Looduse esikaaneloos tutvustavad Aveliina Helm ja Meelis Pärtel koos taimeökoloogia professori Martin Zobeli ning Keskkonnaameti maahoolduse peaspetsialisti Annely Reinlooga Eesti loopealsete olevikku ja tulevikku. Loopealne on eriline ja haruldane kooslusetüüp, mis on Eesti maastikust peaaegu kadumas. Loopealsete säilimiseks on veel lähiaastatel vaja ette võtta laialdased taastamistööd.
Helm, A., Pärtel, M., Zobel, M. & Reinloo, A. 2011. Kiiret taastamist vajab 6000 hektarit Eesti loopealseid. Eesti Loodus 9. http://www.eestiloodus.ee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Valminud on Eesti loopealsete hoolduskava

Keskkonnaameti ning teadlaste-spetsialistide koostöös on välja töötatud pool-looduslike koosluste hoolduskavad, mis sisaldavad olulist informatsiooni erinevate elupaigatüüpide kaitseväärtuste ning hooldamis- ja taastamisvõtete kohta. Eesti loopealsete ja kadastike hoolduskava pani kokku töörühma teadur Aveliina Helm. Kõik hoolduskavad on kättesaadavad Keskkonnaameti leheküljel: http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/pool-looduslikud-kooslused-2/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Krista Takkis ja Liina Saar osalesid teaduskonverentsil Hispaanias

Meie doktorandid Krista Takkis ja Liina Saar esindasid töörühma 25.09-30.09 Avilas, Hispaanias toimunud kõrgetasemelisel Euroopa Ökoloogiaföderatsiooni kongressil (http://www.eefcongress2011.eu/). Sel aastal oli kongressil oli ligi 1000 osalejat ning suuliste ja posterettekannete arv ületas koguni 500 piiri, koondades ökoloogiavaldkonna eesliiniteadlasi 20 maalt. Kongressi tänavuseks üldteemaks oli „Ökosüsteemide toimetulek kiireloomuliste keskkonnamuutustega“. Konverentsil osalemine oli rahastatud DORA programmi ning ja Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli poolt.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Metaandmestik Euroopa niitudelt ja metsadest paljastab murettekitava trendi

Europrojekti COCONUT raames valmis Meelise ja Aveliina osalusel oluline metaanalüüs, mis uuris Euroopa niidu- ja metsaliikide sõltuvust koosluste pindalast ja sidususest. Selgus, et pikaealised ja klonaalse kasvuga liigid sõltuvad metsade ja niitude tänasest pindalast ja on tundlikud elupaiga killustumisele. Saadud tulemus tundub esialgu vastuolus olevat hüpoteesidega, mille kohaselt kiire elukäiguga ning mitteklonaalsed liigid on pindalakaole kõige tundlikumad. Paljude üksikuurimuste üheaegne analüüs paljastas aga Euroopa niitudel ja metsades valitsevad üldisemad trendid – pikaajaline isolatsioon ning laialdane pindalakadu on need kooslused lühiealistele mitteklonaalsetele liikidele juba kõlbmatuks muutnud ja järele on jäänud vaid need pindalast sõltuvad liigid, kes sobimatutes tingimustes kauem vastu peavad.
Lindborg, R., Helm, A., Bommarco, R., Heikkinen, R., Kühn, I., Pykälä, J. & Pärtel, M. (2011) Effect of habitat area and isolation on plant trait distribution in European forests and grasslands. Ecography (in press)
Vaata artiklit siit: http://bit.ly/oLj5ti----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Jodi Price'i artikkel Austraalia eukalüptide mõjust sealsele biomitmekesisusele

Austraalias, New South Walesi osariigis on eukalüpti senini peetud nö. kodumaiseks invasiiviks, mille mõju kohalikule mitmekesisusele on negatiivne. Värskes publikatsioonis kummutasid Jodi ja kaasautorid selle arvamuse ja "rehabiliteerisid" eukalüpti. Vaata artiklit siit: http://tinyurl.com/3aqtuhx----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Kuidas ühendada ajalugu ja ökoloogia?

Meie doktorant Liina Saar esindas töörühma 30.08-02.09 Zürichis toimuval huvitaval konverentsil, mis käsitles ajaloo ja ökoloogia seoseid. Liina tutvustas posterettekandega oma doktoritöö tulemusi – uurib ju temagi seda, kuidas koosluste ajalugu mõjutab nende tänapäeva. Vaata konverentsi kodulehte siit: http://tinyurl.com/3w7wbcz----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Ootame uusi tudengeid!

Makroökoloogia töörühm ootab oma ridadesse innukaid ja tublisid bakalaureuse- ja magistrikraadi taotlejaid. Oleme välja pakkunud rea projekte ([node:139]), aga kui Sul on endal mõni huvipakkuv teema, mis kattub meie uurimissuundadega, anna teada. Uurimaks oma võimalusi, võta ühendust töörühma juhataja prof. Meelis Pärteliga (meelis.partel@ut.ee).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2011 Töörühmas on kaks uut doktoranti!

Sellel sügisel alustavad töörühmas doktoriõpinguid Argo Ronk ja Liis Kasari. Argo hakkab Meelise juhendamisel valgust heitma tumedale mitmekesisusele. Liis hakkab Aveliina juhendamisel uurima, mis toimub degradeerunud kooslustes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2011 Ekspeditsioon Islandile

Töörühma doktorandid Inga Hiiesalu, Riin Tamme ja Liina Saar osalesid igati õnnestunud teadusekspeditsioonil Islandil. Kolme nädala jooksul kogusid geoloogia-, geograafia-, zooloogia-, merebioloogia- ja botaanikadoktorandid Islandi loodusest suure hulga teaduslikke andmestikku. Kurikuulus Islandi ilm kedagi ei heidutanud ja välitööde plaan täideti sajaprotsendiliselt. Osalised pistsid võidukalt rinda kolme nädala pikkuse telgieluga, Islandi tormi ja fermenteeritud hailihaga. Ekspeditsiooni rahastas Maateaduste ja Ökoloogia doktorikool. Vaata ka ekspeditsiooni kirjeldust ja fotosid.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2011 Prof Mark Vellend külastas makroökoloogia töörühma

Prof. Mark Vellend (Sherbrooke'i Ülikool, Kanada) külastas makroökoloogia töörühma 22.-26.08.2011. Mark on üks tuntumaid noorema põlvkonna taimeökolooge. Ta on publitseerinud ligi poolsada kõrgetasemelist teadustööd ja kuulub hetkel 1% enimtsiteeritud ökoloogi hulka. Mark Vellendi peamiseks huvialaks on elurikkus eri tasemetel (taksonoomiline ja geneetiline mitmekesisus) ning seda kujundavad tegurid ja mehhanismid, kaasa arvatud ülemäärasest inimmõjust tingitud maastikumuutused. Täpsemalt vaata Mark Vellendi teadusteemasid ja publikatsioonide nimekirja tema töörühma kodulehelt: http://pages.usherbrooke.ca/mvellend
Tartus tutvus Mark makroökoloogia töörühmaga ning andis TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudis ka kaks seminari.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2011 Välitööd Lääne- ja Põhja-Eesti loopealsetel

Töörühma doktorandid Liina Saar, Krista Takkis ja Liis Kasari käisid välitöödel Lääne- ja Põhja-Eesti loopealsetel. Nendega koos oli teadlase ametiga tutvumas ja oma uurimisprojekti jaoks andmeid kogumas Nõo Reaalgümnaasiumi õpilane Liisi Sünd. Liisi on töörühma tegemistega ühinenud sihtasutus Archimedese teaduse populariseerimise projekti “Õpilaste KoolitusLabor” raames (http://www2.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=392).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2011 Välitööd Saaremaa loopealsetel

Järeldoktorant Antonio Gazol ja töörühma doktorandid käisid välitöödel Saaremaa loopealsetel. Eelkõige mõõdeti loopealsete keskkonnatingimusi ja kadakate mõju väikeseskaalalisele liigirikkusele----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai-juuli 2011 Krista Takkis külastas taimeökoloogia laborit Belgias

Doktorant Krista Takkis veetis kaks kuud Belgias K.U.Leuveni ülikoolis prof. Olivier Honnay juhitavas Taimeökoloogia laboris (http://bio.kuleuven.be/pleco/). Prof. Honnay on üks maailma juhtivaid teadlasi elupaikade killustumise mõju uurimisel taimepopulatsioonidele. Külastuse käigus tutvus Krista töörühma doktorantide ja järeldoktorantidega, mitmekesiste uurimisteemade ja töömeetoditega ning Eesti loopealsetele sarnanevate Belgia lubjarikaste niitudega.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni ja juuli 2011 Jodi artiklisadu

Teadur Jodi Price avaldas juuni ja juuli vältel koostöös Austraalia kolleegidega kolm uurimust, mis keskendusid invasiivsetele liikidele ning nende ohjamise võimalustele:
1) Price, J.N., Berney, P., Ryder, D., Whalley, R.D.B. and Gross, C.L. (2011) Disturbance governs dominance of an invasive forb in a temporary wetland. Oecologia DOI 10.1007/s00442-011-2027-8
2) Price, J.N., Macdonald, M.J., Gross, C.L., Whalley, R.D.B. and Simpson, I.H. (2011) Vegetative reproduction facilitates early expansion of Phyla canescens in a semi-arid floodplain. Biological Invasions 13, 285-289.
3) Whalley, R.D.B., Price, J.N. Macdonald, M.J. and Berney, P. (2011) Drivers of change in the Social-Ecological Systems of the Gwydir Wetlands and Macquarie Marshes in north western NSW. Rangelands Journal 33, 109-119.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2011 Töörühma kevadseminar

Traditsiooniline töörühma seminar toimus 19.-20. aprillil Peipsi järve ääres Ninal. Vaata fotosid seminarist ja sellele järgnenud ekskursioonist.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar-märts 2011 - töörühma esindus Austraalias

Teadur Aveliina Helm külastas Sydneys paiknevas New South Walesi ülikoolis Dr. Angela Molesi poolt juhitavat Suure Ökoloogia (Big Ecology) töörühma. Angela Moles on üks tegusamaid lõunapoolkera noori ökolooge, kes on uurimise alla võtnud taimede tunnuste ja ökoloogiliste seoste globaalsed mustrid.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2011 Ilmus tumedat mitmekesisust käsitlev artikkel

Ajakirjas Trends in Ecology and Evolution ilmus MÖ töörühma juhi Meelis Pärteli, teadur Robert Szava-Kovatsi ning taimeökoloogia professor Martin Zobeli koostöös artikkel, mis käsitleb tumedat elurikkust. Tumeda elurikkuse moodustavad liigid, mida uuritavas ökosüsteemis parasjagu kohal ei ole, aga mis eelduste kohaselt võiksid seal olla. Artikkel on ökoloogiaringkondades tekitanud elavat diskussiooni ja saanud hulgaliselt vastukaja.
Pärtel, M., Szava-Kovats, R. & Zobel, M. 2011. Dark diversity: shedding light on absent species. Trends in Ecology & Evolution 26: 124-128.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detsember 2011 Ilmus artikkel taimede "põrandaalusest" elust!

[img_assist|nid=160|title=Inga Hiiesalu proove võtmas|desc=|link=popup|align=right|width=260|height=195]Inga ja Meelis avaldasid mainekas ajakirjas Molecular Ecology olulise ja loodetavasti teedrajava artikli taimede maa-alusest mitmekesisusest. Leiti, et väikeses ruumiskaalas võib maa all leiduda kuni kaks korda rohkem taimeliike kui sama suurel maapealsel alal. Samuti järgisid liigirikkuse mustrid eri skaalades ja erineva mulla toitainesisalduse tingimustes maa all hoopis teistsuguseid ökoloogilisi seaduspärasusi kui maa peal. Nimelt on üldteada, et taimede maapealne mitmekesisus mullaviljakuse suurenedes kahaneb. Nii käitus maapealne mitmekesisus ka Inga töös, kuid üllatuslikult tuvastati, et maa-alune mitmekesisus mullaviljakuse suurenedes hoopis kasvab. Juurte liigilise koosseisu määramisel kasutati esmakordselt järgmise põlvkonna molekulaarseid meetodeid, mida senini on kasutatud põhiliselt mikroobikoosluste kirjeldamisel. Artikkel valmis koostöös prof. Martin Zobeli taimeökoloogia töörühmaga, Madis Metsisega Tallinna Tehnikaülikoolist ning prof. Scott D. Wilsoniga Kanada Regina Ülikoolist. Artikkel on kättesaadav ajakirjast Molecular Ecology. Loe uudist ka teadusportaalist Novaator .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detsember 2011 Ülevaade invasioonibioloogiast Journal of Ecology juubeliväljaandes

Aveliina kaasautorlusel ilmus ajakirja Journal of Ecology 100. juubeli tähistamise eriväljaandes ülevaateartikkel invasiooniökoloogia minevikust, olevikust ja võimalikest tulevikusuundadest. Artikli juhtiv autor on Prof. Angela Moles New-South Walesi ülikoolist (Austraalia), kes on tuntud oma globaalse lähenemisnurga poolest. Nii on see ka käesolevas artiklis – lisaks ülevaatele testitakse artikli teises osas häiringute ja invasiooni edukuse seost globaalses skaalas. Terve Journal of Ecology juubelinumber on tasuta kättesaadav.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detsember 2011 Tume elurikkus kaamost valgustamas

Detsembri alguses käis Meelis Pärtel tumedast elurikkusest rääkimas Oulu Ülikoolis toimuval Kaamose sümpoosiumil. 'Kaamos' tähendab talvist polaarööd kui päike on peidus horisondi taga ning Oulu ülikooli bioloogiadoktorandid soovivad põneva teaduse abiga seda pimedat aega pisut valgustada. Tänavu juba 15. korda toimuva sümpoosiumi käigus tutvustasid Oulu ülikooli bioloogia osakonna doktorandid oma teadustöid ja kuulasid kutsutud esinejaid.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November-Detsember 2011 Töörühma teadur ja doktorandid Austraalias

Doktorandid Riin Tamme ja Inga Hiiesalu ning teadur Jodi Price veetsid novembris-detsembris kolm nädalat Austraalias, kus tehti nii välitöid kui osaleti konverentsil. Austraalia Ökoloogiaühingu aastakonverentsil Hobartis pidas Riin välkettekande heterogeensuse-mitmekesisuse teemal ning Inga ja Jodi esinesid spetsiaalsel koosluste kokkupaneku reeglitele pühendatud sümpoosiumil, mille korraldajaks oligi Jodi koos oma Austraalia kolleegidega . Inga ja Riin pidasid seminari ka Melbourne’is La Trobe’i Ülikooli Botaanika osakonnas. Välitöödel koguti uusi andmeid Tasmaania liigirikastelt niitudelt. Doktorantide sõitu finantseeris ESF DoRa tegevus 8 ja FIBIR. Vaata ka fotosid meie välitöödest.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2011 Koostöösidemed Radboud Ülikooliga Hollandis

Meelis Pärtel, Pille, Gerhold ja Inga Hiiesalu külastasid Hans de Kroon´i töörühma Radboud Ülikoolis Hollandis (http://www.ru.nl/plantecology/people/group/) eesmärgiga alustada teadusalast koostööd. See töörühm on maailma juhtivamaid laboreid juurte ökoloogia alal ja nad haldavad eksperimentaalset fütotroni (http://www.ru.nl/phytotron/), mis võimaldab taimede maa-aluse käitumise detailset uurimist.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November 2011 Makroökoloogia töörühma sügisseminar Võrtsjärve ääres

[img_assist|nid=153|title=Makroökoloogia töörühm 2011|desc=|link=popup|align=left|width=260|height=173]2.-3. novembril toimus Vehendi motellis (www.vehendi.ee) Võrtsjärve kallastel makroökoloogia töörühma sügisseminar. Arutuse all olid edasised teadusplaanid ja senised saavutused. Kaasasime seminarile ka meie bakatudengid, et nemadki saaksid heita pilgu teadusetegemise sünergistlikule küljele.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober-november 2011 Liina Saar külastab mainekat botaanika töörühma Lõuna-Bohemia ülikoolis

Doktorant Liina Saar veedab paar kuud České Budějovices asuvas Lõuna-Bohemia Ülikoolis, Prof. Jan Lepši poolt juhitava botaanika osakonna (http://botanika.prf.jcu.cz/english/index.php) taimeökoloogia ja niiduliikide funktsionaalsete tunnuste töörühma laboris. Visiidi eesmärgiks on arendada koostööd sealsete teadlastega ning kirjutada koostööartikkel, mis on oluliseks osaks Liina tulevases doktoritöös. Külaskäigu jooksul tutvub Liina teoreetiliselt ja praktiliselt uurimis- ja analüüsimeetoditega, mida sealsed spetsialistid on välja töötanud. Liina visiiti rahastab ESF DoRa programmi tegevus 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2011 Prof. Michael Manthey külaskäik

Saksa-Eesti akadeemilise nädala Academica raames külastas 25.-28. oktoobril TÜ botaanika osakonda ja makroökoloogia töörühma Greifswaldi ülikooli professor Michael Manthey (vt. prof. Manthey kodulehte). Prof. Manthey pidas loengu "Kui lai on ökonišš? Uus meetod taimede realiseerunud niššide leidmiseks liikide koosesinemiste abil" ja arutas töörühma teadlastega edasisi koostöövõimalusi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oktoober 2011 Prof. Ilkka Hanski külaskäik

Meil on suur rõõm teada anda, et bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse (FIBIR) kutsel käis 13.-15. oktoobril 2011 meie töörühmal ja instituudil külas professor Ilkka Hanski Helsingi Ülikoolist. Professor Hanski on üks silmapaistvamaid teadlasi kogu maailmas. Rohkem kui 200 mõjuka artikli ja mitme raamatuga on tema panus ökoloogia valdkonda olnud kaalukas ja hindamatu. Ilkka on üks metapopulatsioonide teooria rajajaid ja põhilisi arendajaid ja tema teadustöö keskendub fragmenteerunud kooslustes elavate liikide bioloogiale ja ökoloogiale. Ilkka uurimused on aluseks elurikkuse ja maastike kaitse korraldamisele kogu maailmas.
Tartus andis Ilkka kaks seminari, mida on võimalik vaadata Tartu Ülikooli Televisiooni kodulehelt:
13.10.2011 Eco-evolutionary spatial dynamics in the Glanville fritillary butterfly
14.10.2011 Extinction threshold, extinction debt and a perspective on habitat conservation.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Loopealsed Eesti Looduses

[img_assist|nid=140|desc=|link=none|align=right|width=150|height=260]Septembrikuu Eesti Looduse esikaaneloos tutvustavad Aveliina Helm ja Meelis Pärtel koos taimeökoloogia professori Martin Zobeli ning Keskkonnaameti maahoolduse peaspetsialisti Annely Reinlooga Eesti loopealsete olevikku ja tulevikku. Loopealne on eriline ja haruldane kooslusetüüp, mis on Eesti maastikust peaaegu kadumas. Loopealsete säilimiseks on veel lähiaastatel vaja ette võtta laialdased taastamistööd.
Helm, A., Pärtel, M., Zobel, M. & Reinloo, A. 2011. Kiiret taastamist vajab 6000 hektarit Eesti loopealseid. Eesti Loodus 9. http://www.eestiloodus.ee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Valminud on Eesti loopealsete hoolduskava

Keskkonnaameti ning teadlaste-spetsialistide koostöös on välja töötatud pool-looduslike koosluste hoolduskavad, mis sisaldavad olulist informatsiooni erinevate elupaigatüüpide kaitseväärtuste ning hooldamis- ja taastamisvõtete kohta. Eesti loopealsete ja kadastike hoolduskava pani kokku töörühma teadur Aveliina Helm. Kõik hoolduskavad on kättesaadavad Keskkonnaameti leheküljel: http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/pool-looduslikud-kooslused-2/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Krista Takkis ja Liina Saar osalesid teaduskonverentsil Hispaanias

Meie doktorandid Krista Takkis ja Liina Saar esindasid töörühma 25.09-30.09 Avilas, Hispaanias toimunud kõrgetasemelisel Euroopa Ökoloogiaföderatsiooni kongressil (http://www.eefcongress2011.eu/). Sel aastal oli kongressil oli ligi 1000 osalejat ning suuliste ja posterettekannete arv ületas koguni 500 piiri, koondades ökoloogiavaldkonna eesliiniteadlasi 20 maalt. Kongressi tänavuseks üldteemaks oli „Ökosüsteemide toimetulek kiireloomuliste keskkonnamuutustega“. Konverentsil osalemine oli rahastatud DORA programmi ning ja Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli poolt.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Metaandmestik Euroopa niitudelt ja metsadest paljastab murettekitava trendi

Europrojekti COCONUT raames valmis Meelise ja Aveliina osalusel oluline metaanalüüs, mis uuris Euroopa niidu- ja metsaliikide sõltuvust koosluste pindalast ja sidususest. Selgus, et pikaealised ja klonaalse kasvuga liigid sõltuvad metsade ja niitude tänasest pindalast ja on tundlikud elupaiga killustumisele. Saadud tulemus tundub esialgu vastuolus olevat hüpoteesidega, mille kohaselt kiire elukäiguga ning mitteklonaalsed liigid on pindalakaole kõige tundlikumad. Paljude üksikuurimuste üheaegne analüüs paljastas aga Euroopa niitudel ja metsades valitsevad üldisemad trendid – pikaajaline isolatsioon ning laialdane pindalakadu on need kooslused lühiealistele mitteklonaalsetele liikidele juba kõlbmatuks muutnud ja järele on jäänud vaid need pindalast sõltuvad liigid, kes sobimatutes tingimustes kauem vastu peavad.
Lindborg, R., Helm, A., Bommarco, R., Heikkinen, R., Kühn, I., Pykälä, J. & Pärtel, M. (2011) Effect of habitat area and isolation on plant trait distribution in European forests and grasslands. Ecography (in press)
Vaata artiklit siit: http://bit.ly/oLj5ti----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Jodi Price'i artikkel Austraalia eukalüptide mõjust sealsele biomitmekesisusele

Austraalias, New South Walesi osariigis on eukalüpti senini peetud nö. kodumaiseks invasiiviks, mille mõju kohalikule mitmekesisusele on negatiivne. Värskes publikatsioonis kummutasid Jodi ja kaasautorid selle arvamuse ja "rehabiliteerisid" eukalüpti. Vaata artiklit siit: http://tinyurl.com/3aqtuhx----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Kuidas ühendada ajalugu ja ökoloogia?

Meie doktorant Liina Saar esindas töörühma 30.08-02.09 Zürichis toimuval huvitaval konverentsil, mis käsitles ajaloo ja ökoloogia seoseid. Liina tutvustas posterettekandega oma doktoritöö tulemusi – uurib ju temagi seda, kuidas koosluste ajalugu mõjutab nende tänapäeva. Vaata konverentsi kodulehte siit: http://tinyurl.com/3w7wbcz----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September 2011 Ootame uusi tudengeid!

Makroökoloogia töörühm ootab oma ridadesse innukaid ja tublisid bakalaureuse- ja magistrikraadi taotlejaid. Oleme välja pakkunud rea projekte ([node:139]), aga kui Sul on endal mõni huvipakkuv teema, mis kattub meie uurimissuundadega, anna teada. Uurimaks oma võimalusi, võta ühendust töörühma juhataja prof. Meelis Pärteliga (meelis.partel@ut.ee).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2011 Töörühmas on kaks uut doktoranti!

Sellel sügisel alustavad töörühmas doktoriõpinguid Argo Ronk ja Liis Kasari. Argo hakkab Meelise juhendamisel valgust heitma tumedale mitmekesisusele. Liis hakkab Aveliina juhendamisel uurima, mis toimub degradeerunud kooslustes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2011 Ekspeditsioon Islandile

Töörühma doktorandid Inga Hiiesalu, Riin Tamme ja Liina Saar osalesid igati õnnestunud teadusekspeditsioonil Islandil. Kolme nädala jooksul kogusid geoloogia-, geograafia-, zooloogia-, merebioloogia- ja botaanikadoktorandid Islandi loodusest suure hulga teaduslikke andmestikku. Kurikuulus Islandi ilm kedagi ei heidutanud ja välitööde plaan täideti sajaprotsendiliselt. Osalised pistsid võidukalt rinda kolme nädala pikkuse telgieluga, Islandi tormi ja fermenteeritud hailihaga. Ekspeditsiooni rahastas Maateaduste ja Ökoloogia doktorikool. Vaata ka ekspeditsiooni kirjeldust ja fotosid.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2011 Prof Mark Vellend külastas makroökoloogia töörühma

Prof. Mark Vellend (Sherbrooke'i Ülikool, Kanada) külastas makroökoloogia töörühma 22.-26.08.2011. Mark on üks tuntumaid noorema põlvkonna taimeökolooge. Ta on publitseerinud ligi poolsada kõrgetasemelist teadustööd ja kuulub hetkel 1% enimtsiteeritud ökoloogi hulka. Mark Vellendi peamiseks huvialaks on elurikkus eri tasemetel (taksonoomiline ja geneetiline mitmekesisus) ning seda kujundavad tegurid ja mehhanismid, kaasa arvatud ülemäärasest inimmõjust tingitud maastikumuutused. Täpsemalt vaata Mark Vellendi teadusteemasid ja publikatsioonide nimekirja tema töörühma kodulehelt: http://pages.usherbrooke.ca/mvellend
Tartus tutvus Mark makroökoloogia töörühmaga ning andis TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudis ka kaks seminari.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2011 Välitööd Lääne- ja Põhja-Eesti loopealsetel

Töörühma doktorandid Liina Saar, Krista Takkis ja Liis Kasari käisid välitöödel Lääne- ja Põhja-Eesti loopealsetel. Nendega koos oli teadlase ametiga tutvumas ja oma uurimisprojekti jaoks andmeid kogumas Nõo Reaalgümnaasiumi õpilane Liisi Sünd. Liisi on töörühma tegemistega ühinenud sihtasutus Archimedese teaduse populariseerimise projekti “Õpilaste KoolitusLabor” raames (http://www2.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=392).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August 2011 Välitööd Saaremaa loopealsetel

Järeldoktorant Antonio Gazol ja töörühma doktorandid käisid välitöödel Saaremaa loopealsetel. Eelkõige mõõdeti loopealsete keskkonnatingimusi ja kadakate mõju väikeseskaalalisele liigirikkusele----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai-juuli 2011 Krista Takkis külastas taimeökoloogia laborit Belgias

Doktorant Krista Takkis veetis kaks kuud Belgias K.U.Leuveni ülikoolis prof. Olivier Honnay juhitavas Taimeökoloogia laboris (http://bio.kuleuven.be/pleco/). Prof. Honnay on üks maailma juhtivaid teadlasi elupaikade killustumise mõju uurimisel taimepopulatsioonidele. Külastuse käigus tutvus Krista töörühma doktorantide ja järeldoktorantidega, mitmekesiste uurimisteemade ja töömeetoditega ning Eesti loopealsetele sarnanevate Belgia lubjarikaste niitudega.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juuni ja juuli 2011 Jodi artiklisadu

Teadur Jodi Price avaldas juuni ja juuli vältel koostöös Austraalia kolleegidega kolm uurimust, mis keskendusid invasiivsetele liikidele ning nende ohjamise võimalustele:
1) Price, J.N., Berney, P., Ryder, D., Whalley, R.D.B. and Gross, C.L. (2011) Disturbance governs dominance of an invasive forb in a temporary wetland. Oecologia DOI 10.1007/s00442-011-2027-8
2) Price, J.N., Macdonald, M.J., Gross, C.L., Whalley, R.D.B. and Simpson, I.H. (2011) Vegetative reproduction facilitates early expansion of Phyla canescens in a semi-arid floodplain. Biological Invasions 13, 285-289.
3) Whalley, R.D.B., Price, J.N. Macdonald, M.J. and Berney, P. (2011) Drivers of change in the Social-Ecological Systems of the Gwydir Wetlands and Macquarie Marshes in north western NSW. Rangelands Journal 33, 109-119.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprill 2011 Töörühma kevadseminar

Traditsiooniline töörühma seminar toimus 19.-20. aprillil Peipsi järve ääres Ninal. Vaata fotosid seminarist ja sellele järgnenud ekskursioonist.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veebruar-märts 2011 - töörühma esindus Austraalias

Teadur Aveliina Helm külastas Sydneys paiknevas New South Walesi ülikoolis Dr. Angela Molesi poolt juhitavat Suure Ökoloogia (Big Ecology) töörühma. Angela Moles on üks tegusamaid lõunapoolkera noori ökolooge, kes on uurimise alla võtnud taimede tunnuste ja ökoloogiliste seoste globaalsed mustrid.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaanuar 2011 Ilmus tumedat mitmekesisust käsitlev artikkel

Ajakirjas Trends in Ecology and Evolution ilmus MÖ töörühma juhi Meelis Pärteli, teadur Robert Szava-Kovatsi ning taimeökoloogia professor Martin Zobeli koostöös artikkel, mis käsitleb tumedat elurikkust. Tumeda elurikkuse moodustavad liigid, mida uuritavas ökosüsteemis parasjagu kohal ei ole, aga mis eelduste kohaselt võiksid seal olla. Artikkel on ökoloogiaringkondades tekitanud elavat diskussiooni ja saanud hulgaliselt vastukaja.
Pärtel, M., Szava-Kovats, R. & Zobel, M. 2011. Dark diversity: shedding light on absent species. Trends in Ecology & Evolution 26: 124-128.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------