Meie töörühma teadlaste eestvedamisel ilmus värske globaalne uuring, kus kaardistati 75 000 taime- ja loomaaliigi funktsionaalsed tunnused, et selgitada välja, kas ohustatud liigid esindavad mõnda kindlat tunnuste kombinatsiooni. Selgus, et enim ähvardab väljasuremine suuremõõtmelisi ja aeglase eluviisiga liike ja seda erinevate organismide rühmades ühtemoodi. Teadusartikli esimene autor on Carlos Pérez Carmona ning kaasautorid on makroökoloogia töörühmast Aurèle Toussaint, Riin Tamme ja Meelis Pärtel ning mitmed kolleegid välismaalt. Loe lähemalt Postimehest ja Novaatorist.

Carmona, C.P., Tamme, R., Pärtel, M., Bello, F. de, Brosse, S., Capdevila, P., González-M., R., González-Suárez, M., Salguero-Gómez, R., Vásquez-Valderrama, M., & Toussaint, A. 2021. Erosion of global functional diversity across the tree of life. Science Advances 7: eabf2675.

Carlose kaasautorlusel ilmus hiljuti uus käsiraamat "Handbook of Trait-Based Ecology: From Theory to R Tools", kus antakse ülevaate tunnuste ökoloogia põhilistest ideedest ning meetoditest erinevates organismirühmades. Raamatut võivad kasutada nii üliõpilased kui ka teadlased, kes soovivad tutvuda tunnuste ökoloogiaga või kasutada funktsionaalse ökoloogia meetodeid oma uurimistöös.

De Bello, F., Carmona, C., Dias, A., Götzenberger, L., Moretti, M., & Berg, M. 2021. Handbook of Trait-Based Ecology: From Theory to R Tools. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108628426

Meil on hea meel teatada, et Diego esimene doktoritöö artikkel ilmus ajakirjas Global Change Biology! Koos Carlose ja Meelisega näitavad nad oma artiklis, et globaalmuutuste valguses on oluline võtta arvesse nii vaadeldud kui ka tumeda elurikkuse ajalist dünaamikat. Tume elurikkus on mingile alale sobivad, kuid sealt puuduvad liigid ning selle abil on võimalik täpsemalt eristada liikide arvu suurenemist ja vähenemist erinevatel ruumiskaaladel. Kuna liikide muutused erinevatel ruumiskaaladel toimuvad ajanihkega, aitab selline lähenemine paremini ennustada ja ära hoida näiteks liikide regionaalseid väljasuremisi või võõrliikide saabumisi kindlatele aladele.

Trindade, D.P.F.Carmona, C.P. & Pärtel, M. 2020. Temporal lags in observed and dark diversity in the Anthropocene. Global Change Biology. https://doi.org/10.1111/gcb.15093