Dr. Aurèle Toussaint

Makroökoloogia teadur

Minu peamine uurimisala on selgroogsete ja taimede funktsionaalne mitmekesisus globaalmuutuste valguses. Täpsemalt uurin ma ohustatud liikide kadumise ja võõrliikide saabumise koosmõju suurel skaalal. Selleks töötan välja statistilisi mudeleid, arendan mitmekesisuse indekseid R keskkonnas ja kasutan ruumilisi andmebaase. Doktorantuuris uurisin magevee kalade funktsionaalset mitmekesisust globaalsel skaalal ja kuidas seda mõjutab inimtegevus.