Iris Reinula

Doktorant
iris.reinula[ät]ut.ee

[img_assist|nid=609|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=335]Minu uurimisvaldkonnaks on maastikugeneetika ja -genoomika. Uurin, kuidas maastikumuutused on mõjutanud niiduliikide geneetilist mitmekesisust ning teen seda Lääne-Eesti loopealsete näitel, mille pindala on viimase saja aasta jooksul kinnikasvamise tõttu drastiliselt vähenenud. Minu doktoritöö üheks eesmärgiks on uurida, kas geneetiline mitmekesisus reageerib maastikumuutustele ajalise viibega. Kui see nii on, siis võib näiteks kasvukoha pindala vähenemise mõju geneetilisele mitmekesisusele nähtav olla alles teatud ajaperioodi möödudes. Lisaks proovin leida adaptiivse tähtsusega lookusi ja maastikumuutuste mõju adaptiivsele (loodusliku valiku all olevale) geneetilisele mitmekesisusele ning uurida, kas ja mil määral toimub erinevate ruumiliselt eraldatud taimepopulatsioonide vahel leviste ning õietolmu vahetust, mis omakorda tagab populatsioonide geneetilise mitmekesisuse. Minu doktoritöö juhendaja on teadur Tsipe Aavik.

Doktorant
iris.reinula[ät]ut.ee

[img_assist|nid=609|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=335]Minu uurimisvaldkonnaks on maastikugeneetika ja -genoomika. Uurin, kuidas maastikumuutused on mõjutanud niiduliikide geneetilist mitmekesisust ning teen seda Lääne-Eesti loopealsete näitel, mille pindala on viimase saja aasta jooksul kinnikasvamise tõttu drastiliselt vähenenud. Minu doktoritöö üheks eesmärgiks on uurida, kas geneetiline mitmekesisus reageerib maastikumuutustele ajalise viibega. Kui see nii on, siis võib näiteks kasvukoha pindala vähenemise mõju geneetilisele mitmekesisusele nähtav olla alles teatud ajaperioodi möödudes. Lisaks proovin leida adaptiivse tähtsusega lookusi ja maastikumuutuste mõju adaptiivsele (loodusliku valiku all olevale) geneetilisele mitmekesisusele ning uurida, kas ja mil määral toimub erinevate ruumiliselt eraldatud taimepopulatsioonide vahel leviste ning õietolmu vahetust, mis omakorda tagab populatsioonide geneetilise mitmekesisuse. Minu doktoritöö juhendaja on teadur Tsipe Aavik.