Dr. Sabrina Träger

[img_assist|nid=529|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=260]Maastikugenoomika teadur
sabrina.trager[at]ut.ee

Mind huvitavad taimede ja nende elukeskkonna omavahelised suhted, eriti mägedes ja kõrgetel laiuskraadidel. Püüan mõista neid suhteid erinevatel ökoloogilistel tasanditel (kooslused, üksikud taimed, geenid) ja huvitun uudsetest lähenemistest ja meetoditest, mis võimaldavad säilitada ja soodustada majandatud ja majandamata ökosüsteemide teenuseid.

Oma järeldoktori projektis hindan maastikugeneetika meetodite abil maastikumuutuste (nt koosluste fragmenteerumise) tagajärgi taimede geneetilisele mitmekesisusele loopealsetel. Peamise töövahendina kasutan seejuures järgmise põlvkonna sekveneerimist. Selle töö tulemused parandavad meie arusaama maastiku ja liikide geneetilise struktuuri vastasmõjudest ja võimaldavad paremini hinnata rohumaade taastamise kasulikkust.

[img_assist|nid=529|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=260]Maastikugenoomika teadur
sabrina.trager[at]ut.ee

Mind huvitavad taimede ja nende elukeskkonna omavahelised suhted, eriti mägedes ja kõrgetel laiuskraadidel. Püüan mõista neid suhteid erinevatel ökoloogilistel tasanditel (kooslused, üksikud taimed, geenid) ja huvitun uudsetest lähenemistest ja meetoditest, mis võimaldavad säilitada ja soodustada majandatud ja majandamata ökosüsteemide teenuseid.

Oma järeldoktori projektis hindan maastikugeneetika meetodite abil maastikumuutuste (nt koosluste fragmenteerumise) tagajärgi taimede geneetilisele mitmekesisusele loopealsetel. Peamise töövahendina kasutan seejuures järgmise põlvkonna sekveneerimist. Selle töö tulemused parandavad meie arusaama maastiku ja liikide geneetilise struktuuri vastasmõjudest ja võimaldavad paremini hinnata rohumaade taastamise kasulikkust.