Dr. Lisanna Schmidt

[img_assist|nid=234|title=|desc=|link=none|align=right|width=300|height=321
lisanna.schmidt[at]ut.ee

Minu doktoritöö oli pühendatud keerukale kollase tarna liigikompleksile. See nelja liigi ja hulga alamliikidega kompleks on hea uurimisobjekt hindamaks liikide sisest ja –vahelist morfoloogilist, geneetilist (mikrosatelliidid) ja karüoloogilist varieeruvust, seda liikide levila kahes erinevas piirkonnas (Eesti ja Šveits). Me hindasime keskkonna mõju liikide fenotüübile ja uurisime, kas ühe ja sama liigi populatsioonid erinevates piirkondades on üksteisest rohkem eristund kui erinevate liikide populatsioond samas piirkonnas.

[img_assist|nid=234|title=|desc=|link=none|align=right|width=300|height=321
lisanna.schmidt[at]ut.ee

Minu doktoritöö oli pühendatud keerukale kollase tarna liigikompleksile. See nelja liigi ja hulga alamliikidega kompleks on hea uurimisobjekt hindamaks liikide sisest ja –vahelist morfoloogilist, geneetilist (mikrosatelliidid) ja karüoloogilist varieeruvust, seda liikide levila kahes erinevas piirkonnas (Eesti ja Šveits). Me hindasime keskkonna mõju liikide fenotüübile ja uurisime, kas ühe ja sama liigi populatsioonid erinevates piirkondades on üksteisest rohkem eristund kui erinevate liikide populatsioond samas piirkonnas.