Dr. Jodi Price

[img_assist|nid=158|desc=|link=none|align=right|width=260|height=257]
Teadur
jodi.price[at]ut.ee

Minu uurimissuunaks töögrupis oli globaalökoloogia. Üldiselt olen huvitatud niidukoosluste ökoloogiast, kitsamalt aga uurin taimekoosluste struktuuri, liikide kooseksisteerimise ning liigirikkuse tagamaid, häiringute ja maakasutuse ajalugu ning invasioonibioloogiat. Makroökoloogia töörühmas uurisin koosluste ülesehitust määravaid protsesse liigirikaste niitude näitel. Eesmärgiks oli tuvastada, kas ökoloogiliselt sarnastes, kuid evolutsiooniliselt erinevates piirkondades Euroopas, Austraalias ning Lõuna-Ameerikas kehtivad koosluse kujunemisel sarnased reeglid. Vaatlesin koosluse ülesehitust määravaid tegureid kolmel erineval skaalal - liigilisel, fülogeneetilisel ja funktsionaalsel.

[img_assist|nid=158|desc=|link=none|align=right|width=260|height=257]
Teadur
jodi.price[at]ut.ee

Minu uurimissuunaks töögrupis oli globaalökoloogia. Üldiselt olen huvitatud niidukoosluste ökoloogiast, kitsamalt aga uurin taimekoosluste struktuuri, liikide kooseksisteerimise ning liigirikkuse tagamaid, häiringute ja maakasutuse ajalugu ning invasioonibioloogiat. Makroökoloogia töörühmas uurisin koosluste ülesehitust määravaid protsesse liigirikaste niitude näitel. Eesmärgiks oli tuvastada, kas ökoloogiliselt sarnastes, kuid evolutsiooniliselt erinevates piirkondades Euroopas, Austraalias ning Lõuna-Ameerikas kehtivad koosluse kujunemisel sarnased reeglid. Vaatlesin koosluse ülesehitust määravaid tegureid kolmel erineval skaalal - liigilisel, fülogeneetilisel ja funktsionaalsel.