Dr. Ignacio M. Hernández-Agramonte

[img_assist|nid=521|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=468]

Makroökoloogia peaspetsialist
ignacio.hernandez[at]ut.ee

Ma olen huvitatud organismide omavahelistest interaktsioonidest erinevatel ruumiskaaladel ning sellest, kuidas need interaktsioonid sõltuvad inimtegevusest või mõjutavad seda. Ma läbisin oma doktorantuuri Argentiinas, kus mu uurimisteemaks olid taim-seen-herbivoor interaktsioonid - uurisin, kuidas kultuurtaime ja seene sümbioos kaitseb herbivooride eest ning aitab suurendada taime saagikust. Makroökoloogia töörühmas uurin, kuidas maastikustruktuur mõjutab ökosüsteemi hüvesid taastatud loopealsetel ning kui suurt rolli mängivad selles ajaloolised maakasutuse muutused.

[img_assist|nid=521|title=|desc=|link=none|align=right|width=260|height=468]

Makroökoloogia peaspetsialist
ignacio.hernandez[at]ut.ee

Ma olen huvitatud organismide omavahelistest interaktsioonidest erinevatel ruumiskaaladel ning sellest, kuidas need interaktsioonid sõltuvad inimtegevusest või mõjutavad seda. Ma läbisin oma doktorantuuri Argentiinas, kus mu uurimisteemaks olid taim-seen-herbivoor interaktsioonid - uurisin, kuidas kultuurtaime ja seene sümbioos kaitseb herbivooride eest ning aitab suurendada taime saagikust. Makroökoloogia töörühmas uurin, kuidas maastikustruktuur mõjutab ökosüsteemi hüvesid taastatud loopealsetel ning kui suurt rolli mängivad selles ajaloolised maakasutuse muutused.