Argo Ronk

[img_assist|nid=141|title=|link=none|align=right|width=260|height=347]
argo.ronk[at]ut.ee

Minu uurimissuunaks töörühmas oli taimede tume elurikkus. Oma töös käsitlesin taimede tumedat elurikkust (puuduvad kooslusesse sobivad liigid, liigifondi puuduv osa) Euroopa skaalas. Võrreldes vaadeldud ja tumedat elurikkust on võimalik välja selgitada, kuidas on taimede mitmekesisus Euroopas välja kujunenud ning seega ka selle säilitamise võimalusesi. Minu doktoritöö juhendaja oli professor Meelis Pärtel.

[img_assist|nid=141|title=|link=none|align=right|width=260|height=347]
argo.ronk[at]ut.ee

Minu uurimissuunaks töörühmas oli taimede tume elurikkus. Oma töös käsitlesin taimede tumedat elurikkust (puuduvad kooslusesse sobivad liigid, liigifondi puuduv osa) Euroopa skaalas. Võrreldes vaadeldud ja tumedat elurikkust on võimalik välja selgitada, kuidas on taimede mitmekesisus Euroopas välja kujunenud ning seega ka selle säilitamise võimalusesi. Minu doktoritöö juhendaja oli professor Meelis Pärtel.